Koor Noot voor Noot

De site op dit domein wordt niet meer bijgewerkt.
Ga terug naar www.noot4noot.nl

Bij wereldkoor Noot voor Noot uit Muiderberg zingen we

  • voor ons muzikale plezier,
  • a capella,
  • vrolijke en serieuze liederen,
  • uit alle tijden,
  • uit allerlei landen,
  • in vele talen.

Onder de enthousiaste leiding van  onze dirigent en arrangeur Peter Rieken verzorgen wij meerdere concerten per jaar.

Lees meer op de volgende pagina’s of bezoek ons op facebook.